OLEJE ZETOR

Predĺžte životnosť svojho traktora používaním originálnych olejov Zetor.

10W–40 L-SAPS


Klasifikácia: SAE 10W-40 . API CJ-4/SM . ACEA E6/E7

Motorový olej Zetor pre naftové motory DEUTZ (s filtrom pevných častíc).

Olej Zetor 10W–40 L-SAPS je syntetický motorový olej najvyššej kvality. Je určený k celoročnému mazaniu naftových motorov DEUTZ, ktoré vyžadujú oleje so zníženým obsahom sulfátového popola, fosforu a síry („LOW SAPS“). Vyniká antioxidačnými, detergentnými, disperznými a antikoróznymi vlastnosťami.

 • Balenie – 10 l, 60 l, 205 l
 • celoročný motorový olej najvyššej výkonnosti
 • zaisťuje dokonalé mazanie moderných naftových motorov
 • je zárukou bezproblémovej celoročnej prevádzky
 • zabraňuje tvorbe vysokoteplotných usadenín aj nízkoteplotných kalov a udržuje motor v čistote
 • výborne chráni vnútorné časti motora pred koróziou
 • chráni prídavné zariadenia pre dodatočnú úpravu výfukových plynov (DPF, SCR)

15W–40 L-SAPS


Klasifikácia: SAE 15W-40 . API CJ-4/SM . ACEA E9,E7

Motorový olej Zetor pre naftové motory ZETOR s filtrom pevných častíc.

Olej Zetor 15W–40 L-SAPS je motorový olej určený k celoročnému mazaniu extrémne namáhaných naftových motorov, ktoré vyžadujú oleje so zníženým obsahom sulfátového popola, fosforu a síry. Olej je vhodný pre motory vybavené filtrom pevných častíc. Umožňuje splnenie prísnych emisných limitov  a je zárukou dosiahnutia dlhých výmenných intervalov. Zaručuje optimálny výkon motora a celkovú spoľahlivosť pri minimálnej údržbe.

Vyniká svojimi antioxidačnými, detergentnými, disperznými a protikoróznymi vlastnosťami.

 • Balenie – 10 l, 60 l, 205 l
 • celoročný motorový olej najvyššej výkonnosti
 • zaisťuje dokonalé mazanie moderných naftových motorov
 • je zárukou bezproblémovej celoročnej prevádzky
 • zabraňuje tvorbe vysokoteplotných usadenín aj nízkoteplotných kalov a udržuje motor v čistote
 • výborne chráni vnútorné časti motora pred koróziou
 • chráni prídavné zariadenia pre úpravu výfukových plynov, zvlášť filtre pevných častíc

15W–40

Klasifikácia: SAE 15W-40 . API SG / CF-4 . MB 227.1

Motorový olej pre staršie typy naftových motorov ZETOR bez filtra pevných častíc.

Olej Zetor 15W-40 je celoročný motorový olej vysokej výkonnosti získaný modernou hydrogenačnou technológiou s obsahom zušľachťujúcich prísad vysokej kvality. Olej je určený do motorov Zetor bez filtra pevných častíc (emisný stupeň Stage IIIA a nižší) a do starších motorov typového radu UR I (od roku výroby 1981) a UR III.

 • Balenie – 10 l, 60 l, 205 l
 • zaisťuje dokonalé mazanie vysoko zaťažovaných a namáhaných motorov
 • je zárukou celoročnej bezproblémovej prevádzky a zabezpečuje dobrú štartovateľnosť za nízkych teplôt
 • zabraňuje tvorbe vysokoteplotných usadenín aj nízkoteplotných kalov a udržiava motor v čistote
 • má výborné antioxidačné vlastnosti zaručujúce dlhodobú životnosť oleja
 • výborne chráni vnútorné časti motora proti korózii

UPOZORNENIE

Nepoužívajte do motorov vybavených filtrom pevných častíc (emisný stupeň Stage IIIB a vyššie), do motorov v ktorých bol používaný motorový olej bez aditív a do motorov iných výrobcov ako ZETOR TRACTORS, a.s.

HM 32

Klasifikácia: ISO VG 32 . ISO 6743/4

Hydraulický olej pre hydrostatické riadenie.

Olej HM 32 je vysokokvalitný hydraulický olej kategórie HM, ktorý obsahuje účinné prísady proti oxidácii, korózii, opotrebovaniu a peneniu, ďalej prísady k zlepšeniu nízkoteplotných vlastností a viskozitne teplotnej závislosti. Olej je určený do hydrostatického riadenia traktorov Zetor (typové rady Proxima, Forterra, Crystal, Major), ako aj  do starších modelov rady UR I (od roku výroby 1981) a UR III.

 • Balenie – 1 l, 4 l, 10 l
 • výborne chráni mazané sústavy proti opotrebeniu
 • vynikajúce protikorózne vlastnosti
 • výborná odolnosť proti oxidácii je zárukou veľmi dlhej životnosti
 • nepôsobí agresívne na elastoméry, s ktorými prichádza do styku
 • veľmi dobre odlučuje vzduch
 • veľmi dobrý priebeh viskozity v závislosti na zmenách teploty
 • vyznačuje sa veľkou odolnosťou proti strihovému namáhaniu
 • má veľmi dobrú filtrovateľnosť

10W-30 STOU

Klasifikácia: SAE 10W-30 . API GL-4 . API CF/CF-4/SF

EXTRA prevodový olej pre prevodovky s hydraulicou reverzáciu.

Olej Zetor 10W-30 STOU je celoročný univerzálny olej veľmi vysokej výkonnosti určený k mazaniu prevodoviek s hydraulickým reverzorom (PowerShuttle) traktorov rady Forterra HD, Forterra HSX, Proxima HS (Power) a prevodoviek traktorov Zetor Major CL a HS. Je vyrobený z vysoko akostných ropných olejov s nízkym odparovaním, získaných hydrogenačnou technológiou a zo špeciálnych zušľachťujúcich prísad poslednej vývojovej generácie (inhibítory oxidácie a korózie, prísady detergentne disperzantné, EP prísady a iné.). Jedná sa o špeciálny olej označovaný ako STOU (Super Tractor Oil Universal).

 • Balenie – 10 l, 60 l, 205 l
 • zaisťuje dokonalé mazanie mechanických a hydraulických prevodov traktora
 • je zárukou bezproblémovej celoročnej prevádzky, zabezpečuje spoľahlivú funkciu mechanických aj hydraulických prevodov aj za nízkych teplôt
 • zabraňuje tvorbe usadenín a udržiava vnútorné mazané systémy v čistote
 • má výborné antioxidačné vlastnosti zaručujúce dlhú životnosť oleja
 • má veľmi nízku tendenciu k tvorbe peny

80W

Klasifikácia: SAE 80W . API GL-4

Olej pre mechanické prevodovky ZETOR.

Olej Zetor 80W je celoročný prevodový olej vyrobený z vysokoakostných rafinovaných ropných olejových základov a moderných zušľachťujúcich prísad najvyššej kvality. Má zlepšené vysokotlaké vlastnosti. Výhodná je jeho aplikácia za nízkych teplôt, kedy je zárukou spoľahlivej funkcie prevodovky. Je určený do prevodoviek traktorov rady Forterra CL, Proxima CL a Proxima GP (Plus), a ďalej do starších radov UR I (od roku výroby 1981) a UR III.

 • Balenie – 10 l, 60 l, 205 l
 • zaisťuje nízke opotrebenie a vysokú prevádzkovú spoľahlivosť ozubených prevodov
 • má vysokú oxidačnú stálosť
 • má výborné antikorózne vlastnosti – veľmi dobre chráni proti korózii aj pri odstavení vozidla
 • zjednodušuje radenie prevodových stupňov, hlavne pri prevádzke v zimných podmienkach (priaznivá viskozitne teplotná závislosť)
 • má výbornú znášanlivosť s elastomérmi
 • má veľmi nízku tendenciu k tvorbe peny

UPOZORNENIE

Nepoužívajte pre prevodovky s hydraulickou reverzáciou (PowerShuttle).
Nepoužívajte pre prevodovky traktorov rady Major (výroba od 2012).

LS 80W

Klasifikácia: SAE 80W . API GL-4 / LS

LS 80W je celoročný prevodový olej, určený pre predné nápravy Carraro so samosvorným diferenciálom, kde sú potrebné špeciálne prísady LS (Limited Slip). Výhodná je jeho aplikácia za zvýšených teplôt. Má výrazne zlepšené vysokotlaké (tzv. EP) vlastnosti.

 • Balenie – 1 l, 4 l, 10 l, 60 l, 205 l
 • zaisťuje za všetkých prevádzkových podmienok dokonalú funkciu samosvorných diferenciálov
 • zaručuje nízke opotrebenie a vysokú prevádzkovú spoľahlivosť ozubených prevodov aj pri extrémne vysokom zaťažení
 • zabraňuje chveniu a nepríjemnej hlučnosti pri vysokom zaťažení
 • má vysokú oxidačnú stálosť
 • má výborné antikorózne vlastnosti – veľmi dobre chráni proti korózii aj pri odstavení vozidla
 • je schopný spoľahlivej funkcie aj pri zvýšených teplotách
 • má dobrú znášanlivosť s elastomermi
 • má veľmi nízku tendenciu k tvorbe peny

UPOZORNENIE

Nepoužívajte pre staršie typy náprav.