Kontakt

  • Tel.: +421 43 4131 970, 4131 973    Fax: +421 43 4906 122
  • E-mail: markomt@markomt.sk

  • Sídlo a predajňa:
  • Marko MT, s.r.o., Kollárova 79/5592, 036 01 Martin
Obchodné oddelenie – predaj ND
Ing. Viktor Geletka
 
Marián Valkovský
 
Mgr. Martin Turek
 
Predaj traktorov Zetor:
Ing. Jozef Sádecký
 
Zásobovanie a marketing:
Ing. Daniel Mrník ml.
 
E-shop:
Mgr. Zuzana Mrníková
 
 
0918 400 367
geletka@markomt.sk
0918 400 368
valkovsky@markomt.sk
0911 969 500
mturek@markomt.sk
 
0918 400 366
sadecky@markomt.sk
 
043 4906 111
dmrnik@markomt.sk
 
0918 400 365
mrnikova@markomt.sk

GPS: (N) 49°02’58″ (E) 18°54’47″

  • IČO: 36 718 301    IČ DPH: SK 20 22 29 03 25
  • Zapísaný v OR SR, OS Žilina, vložka č. 18442/L
  • Bankové spojenie: VÚB,a.s.,pobočka Martin
  • SWIFT: SUBASKBX    IBAN: SK34 0200 0000 0022 5051 8354